کاهش شدید قیمت خودرو در بازار همزمان با کاهش قیمت ارز

پس از توقف گرانی بازار خودرو از ابتدای شهریور، با کاهش قیمت ارز، حالا قیمت خودرو در بازار نیز کاهش زیادی یافته است.

کاهش شدید قیمت خودرو در بازار همزمان با کاهش قیمت ارز

پس از حدود دو ماه که روند افزایشی قیمت خودرو در بازار ادامه داشت و در هفته های اخیر این روند شیب تندتری به خود گرفته بود، حال با کاهش قیمت ارز و تقاضا در بازار خودرو، شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار هستیم.

بیشترین کاهش قیمت مربوط به خودروهای مونتاژی جدید در بازار است. خودروی K7 کرمان موتور با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی در بازار به حدود ۱.۳ میلیارد تومان رسیده است!

خودروی فیدلیتی بهمن موتور نیز با کاهش حدود ۸۰ میلیون تومانی به قیمت ۱.۱۵ میلیارد تومان برای رنگ سفید با ۷ نفر ظرفیت رسیده است.

اما خودروهای تولید داخل نیز از کاهش قیمت در امان نبوده و بین ۲ تا ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت را در بازار داشته اند.
حال باید دید آیا روند سال گذشته و رکود شدید در اواخر شهریور ماه دوباره تکرار خواهد شد یا خیر.

منبع: منیبان

ارسال نظر