تماشا کنید | رباتی که خودروی شما را به راحتی پارک می کند

پارک کردن در خیابان های شلوغ کار بسیار سختی است؛ اما نگران نباشید، رباتی به تازگی به بازار آمده که این کار را با نهایت دقت برای شما انجام می دهد.

parking robot

ارسال نظر