قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان دیگر در ژاپن نیست

همچنین Frontier که توسط پلتفرم Cray EX از شرکت Hewlett Packard Enterprise یا به اختصار HPE تغذیه می‌کند، با اختلاف بسیار زیادی، موفق شده تا عنوان ابر رایانه برتر را کسب کند. در واقع، این اولین سیستم شناخته‌شده‌ای است که در بنچمارک Linmark حداکثر امتیاز 1.1 اگزافلاپ را کسب می‌کند. در مقابل، Fugaku تنها امتیاز 442 پتافلاپ را کسب کرده که البته با وجود آن در دو سال گذشته رتبه اول را تصاحب کرده بود.

قدرتمندترین ابرکامپیوتر جهان دیگر در ژاپن نیست

آمریکا توانست ژاپن را شکست دهد | قوی ترین ابرکامپیوتر جهان در ایالات متحده

همچنین Frontier که توسط پلتفرم Cray EX از شرکت Hewlett Packard Enterprise یا به اختصار HPE تغذیه می‌کند، با اختلاف بسیار زیادی، موفق شده تا عنوان ابر رایانه برتر را کسب کند. در واقع، این اولین سیستم شناخته‌شده‌ای است که در بنچمارک Linmark حداکثر امتیاز 1.1 اگزافلاپ را کسب می‌کند. در مقابل، Fugaku تنها امتیاز 442 پتافلاپ را کسب کرده که البته با وجود آن در دو سال گذشته رتبه اول را تصاحب کرده بود.

ارسال نظر