مراقبت از سلامتی افراد با فناوری جدید خالکوبی نانو

خالکوبی با فناوری نانو؛ ابزار جدیدی که سلامت شما را تحت نظر می‌گیرد.

مراقبت از سلامتی افراد با فناوری جدید خالکوبی نانو

محققان موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره (KAIST) واقع در جنوب غربی سئول روی جوهر خالکوبی الکترونیکی کار می‌کنند که می‌تواند عملکردی مشابه الکترود زیستی داشته باشد و مشکلات مربوط به سلامت را شناسایی کند. در واقع این خالکوبی با جوهر الکترونیکی به عنوان ابزاری برای پایش سلامت به کار برده می‌شود.
اگر پروژه این تیم علمی به نتیجه برسد، کره جنوبی به زودی می‌تواند از خالکوبی مبتنی بر فناوری نانو به عنوان دستگاهی برای نظارت بر سلامت استفاده کند و افرادی که این خالکوبی را دریافت می‌کنند، می‌‌توانند به ابزار پایش سلامت مجهز شوند و هشدارهای مربوط به سلامت خود را دریافت کنند.

ارسال نظر