هواوی به روند خود ادامه می‌دهد؛ حتی بدون همکاری با شرکت‌های آمریکایی

رسانه کلیک - مدیر ارشد امنیتی Huawei در آمریکا اعتقاد دارد آخرین اقدامات علیه هواوی بیش از این شركت چینی به مردم آمریکا آسیب می‌رساند. آمریکا به تازگی محدودیت‌هایی در خصوص عدم فروش پردازنده توسط شرکت‌های آمریکایی به هواوی را اعمال کرده است.

هواوی به روند خود ادامه می‌دهد؛ حتی بدون همکاری با شرکت‌های آمریکایی

به گزارش بلومبرگ ، اندی پوردی مدیر ارشد امنیتی Huawei می‌گوید: «هواوی در نهایت رشد کرده و خود را با شرایط جدید سازگار می‌کند اما بسیاری از مردم آمریکا شغل خود را از دست خواهند داد؛ زیرا این محدودیت‌ها به صنایع جهان آسیب خواهد زد.»

او ادامه می‌دهد: «گسترش اقدامات علیه Huawei مطمئنا این شرکت را وادار خواهد کرد که کل زنجیره تامین خود را به چین منتقل کند و با شرکت‌های آمریکایی و دیگر شرکت‌ها همکاری نکند»

مدیر ارشد امنیتی Huawei افزود: «وقتی هواوی برای مدت طولانی از فناوری‌های آمریکا استفاده نکند، دیگر دست به این کار نخواهد زد. حتی ممکن است دیگر شرکت‌های چینی نیز از روش استفاده کنند که باعث آسیب به شرکت‌های آمریکایی می‌شود.»

از طرفی اندی پودری نگران است تا تحریم شرکت هواوی توسط شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی باعث شود تا به ناچار مرحله جدیدی از جنگ تجاری آغاز شود.

ارسال نظر