اشتباه تایپی در بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت اپل | حقه دیجیتال مارکتینگ یا ...

شرکت اپل این روزها، حال و روز خوبی ندارد. پس از اعلام آمار ناامید کننده مالی در سه ماهه اول سال 2022، حالا خبر اشتباه تایپی در درج سایت اپل روی بیلبورد خبرساز شده است.

اشتباه تایپی در بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت اپل | حقه دیجیتال مارکتینگ یا ...

اشتباه تایپی در بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت اپل | حقه دیجیتال مارکتینگ یا ...

در حالی که گفته می شود این اشتباه عمدی بوده اما به نظر می رسد عمدی در کار نبوده و تصویر فوق توسط رقبای اپل در شرایط نا به سامان این شرکت در فضای مجازی وایرال شده است. با مراجعه به سایت اپل و یا سایر سایتهای فناوری معتبر هیچ موردی از اشاره به این اشتباه بزرگ دیده نشد و به نظر می رسد شیطنت رقبای اپل برای بدنام کردن این شرکت نزد کاربران، چنین تصویری را وایرال کرده است.

اشتباه تایپی در بیلبوردهای تبلیغاتی شرکت اپل | حقه دیجیتال مارکتینگ یا ...

برخی منابع نیز معتقدند اپل عامدانه با یک حقه دیجیتال مارکتینگ چنین تصویری را منتشر کرده تا تبلیغ فوق به دفعات در فضای مجازی دیده شود و در واقع به طور غیر مستقیم محصول خود را تبلیغ کرده است.

نظر شما در خصوص تصویر فوق چیست؟

ارسال نظر