حساب کاربری کاربران زولا هک شد

ظاهراً روش خالی کردن حساب کاربران اینطور بوده که آنها کارتهای هدیه را به آدرس های مدنظر خود سفارش می دادند تا از این طریق امکان ردیابی آنها برای خرج کردن کارتهای هدیه، سخت تر باشد. مسئولین زولا به محض اطلاع از این اتفاق، اعتبار تمامی کارتهای هدیه را به حالت تعلیق در آوردند و تمامی رمزهای کارت های هدیه را عوض کرده اند.

حساب کاربری کاربران زولا هک شد

پس از آنکه در هفته گذشته کاربران زولا در شبکه های اجتماعی از افشای اطلاعات شخصی خود در زولا شاکی شدند، شرکت زولا مجبور به عذرخواهی و توضیح در مورد این اتفاق شد. ظاهراً آنها قصد داشتند این هک گسترده را ابتدا پنهان کنند اما به لطف توسعه و فراگیری اینترنت امروز هیچ اتفاقی در جهان قابل پنهان کردن نیست.
کاربران عصبانی مدعی شده اند هکرها مبالغی را که در حسابشان در سایت زولا بوده را برداشت کرده اند و برخی دیگر اینطور گفتند که هکرها با استفاده از اطلاعات کارت های بانکی انهاف پول های آنها در بانک را برداشت کرده اند.

ظاهراً روش خالی کردن حساب کاربران اینطور بوده که آنها کارتهای هدیه را به آدرس های مدنظر خود سفارش می دادند تا از این طریق امکان ردیابی آنها برای خرج کردن کارتهای هدیه، سخت تر باشد. مسئولین زولا به محض اطلاع از این اتفاق، اعتبار تمامی کارتهای هدیه را به حالت تعلیق در آوردند و تمامی رمزهای کارت های هدیه را عوض کرده اند.

ارسال نظر