ادغام یوتل ست و وان وب برای جلوگیری از سلطه استارلینک

ادغام یوتل ست و وان وب برای جلوگیری از سلطه استارلینک

ادغام یوتل ست و وان وب برای جلوگیری از سلطه استارلینک

ادغام یوتل ست و وان وب برای جلوگیری از سلطه استارلینک

آن‌ها می‌خواهند با این کار یک اپراتور پهن‌باند ماهواره‌ای داشته باشند که در سطح جهانی و در فضایی که شرکت‌هایی مثل استارلینک حضور دارند، در چند مدار خدمات ارائه کند.
بر اساس این قرارداد، ناوگان ماهواره‌ای یوتل‌ست در مدار زمین‌ایستا (GEO) با مجموعه ماهواره‌های وان وب در مدار پایینی زمین (LEO) ترکیب می‌شوند. با این کار، آن‌ها به اولین اپراتور ماهواره‌ای تبدیل خواهند شد که راهکارهای یکپارچه GEO و LEO ارائه می‌کند. یوتل‌ست از قبل 23 درصد از سهام وان‌وب را در اختیار داشت اما حالا به طور کامل مالک این استارتاپ انگلیسی می‌شود. البته دولت بریتانیا همچنان سهمش در وان‌وب را حفظ می‌کند تا حق رای داشته باشد.

ارسال نظر