در صورت از مدار خارج شدن ماه چه اتفاقاتی در زمین رخ می دهد؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در صورت از مدار خارج شدن ماه چه اتفاقاتی در زمین رخ می دهد؛ آیا تاکنون به نزدیک شدن ماه به زمین در صورت وقوع چنین اتفاقی فکر کرده اید؟ در کلیپ زیر، اتفاقاتی که در صورت وقوع این حادثه در زمین رخ می دهد را تماشا کنید.

در صورت از مدار خارج شدن ماه چه اتفاقاتی در زمین رخ می دهد؟

در صورت از مدار خارج شدن ماه چه اتفاقاتی در زمین رخ می دهد؟

e to earth

حجم ویدیو: 12.13M | مدت زمان ویدیو: 00:01:43 | دانلود ویدیو
ارسال نظر