جدیدترین پروژه ناسا: انحراف سیارک‌های اطراف کره زمین

کلیک - ناسا در آینده ای نزدیک اولین مأموریت خود را که انحراف سیارک‌ها از مسیر خود است، پایه گزاری می‌کند تا بشر بتواند از زمین در برابر تأثیرات کیهانی، محافظت کند.پروژه هدایت دو سیارک (DART) را به‌ تازگی دانشگاه جان هاپکینز پایه‌ریزی کرده است. بنا بر گفته‌های لیندلی جانسون، یکی از اعضای این پروژه، DART اولین مأموریت ناسا می‌باشد که تحت عنوان تکنیک تأثیر جنبشی شناخته می‌شود. هدفش ضربه زدن به سیارک‌ها و انحراف آن‌ها از مدار خود است که این کار باعث کاهش تأثیرات آتی سیارک‌ها بر زمین می‌شود. لیندلی جانسون اذعان داشت: "این گام، پیشرفتی تاریخی در جهت تست این ماموریت با سیارکی کوچک است". 

جدیدترین پروژه ناسا: انحراف سیارک‌های اطراف کره زمین

پروژه هدایت دو سیارک ( DART ) را به‌ تازگی دانشگاه جان هاپکینز پایه‌ریزی کرده است. بنا بر گفته‌های لیندلی جانسون، یکی از اعضای این پروژه، DART اولین مأموریت ناسا می‌باشد که تحت عنوان تکنیک تأثیر جنبشی شناخته می‌شود . هدفش ضربه زدن به سیارک‌ها و انحراف آن‌ها از مدار خود است که این کار باعث کاهش تأثیرات آتی سیارک‌ها بر زمین می‌شود . لیندلی جانسون اذعان داشت: "این گام، پیشرفتی تاریخی در جهت تست این ماموریت با سیارکی کوچک است".

اندی چنگ یکی دیگر از افراد حاضر در این پروژه می‌گوید: "DART نشان می‌دهد که ما تا چه حد قادریم از سیاره خود در برابر تأثیرات آتی محافظت کنیم. همچنین DART نشان می‌دهد که چگونه می‌توان مسیر حرکت سیارک‌ها را تغییر داد". هدف انتخابی DART سیارکی است که اکتبر سال ۲۰۲۲ و سال ۲۰۲۴ به زمین نزدیک می‌شوند . این سیارک « دیدیموس » نامیده می‌شوند که ریشه‌ای یونانی دارد و به معنای دوقلو است. این نام گزاری به این خاطر است که این سیارک دارای دو بدن است. دیدیموس۱ که حدود ۷۸۰ متر و دیدیموس۲ که حدود ۱۶۰ متر اندازه دارند.

هدف DART انحراف دومین سیارک - دیدیموس۲ - می‌باشد . مطالعات در مورد دیدیموس از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است. جنس این سیارک‌ها سنگی و از نوع S -مانند است که به لحاظ ساختاری مانند دیگر سیارک‌ها می‌باشد . ساختار دیدیموس۲ هنوز ناشناخته باقی مانده اما اندازه آن همانند دیگر سیارک‌ها است و به‌طور بالقوه همان تأثیرات را بر زمین می‌گذارد . پس از راه‌اندازی ، DART با سیستمی خودمختار ، خود را در مسیر دیدیموس ۲ قرار می‌دهد . سپس فضاپیمایی به اندازه یک یخچال به دیدیموس کوچک‌تر شلیک می‌کند که سرعت ضربه آن ۹ برابر سریع‌تر از یک گوله است و در هر ثانیه ۶ کیلومتر حرکت می‌کند .

مشاهدات زمینی، تأثیرات و نتایج تغییر مدار دیدیموس۲ به دور دیدیموس ۱را به وضوح نشان می‌دهد . این مشاهدات دانشمندان را قادر می‌سازد تا ظرفیت‌های تأثیر جنبشی را تحت عنوان استراتژی کاهش سیارک‌ها تعیین کنند.

کارکرد تکنیک تأثیر جنبشی، تغییر و کاهش سرعت سیارک‌های تهدیدکننده می‌باشد . اما اگر که این تکنیک خوب عمل کند، می‌توان سیارک‌های بزرگ‌تری را از مسیر خود خارج کرد.

ارسال نظر