پایان زودهنگام ماموریت KFC در فضا

کلیک - رستوران KFC و شرکت فضایی World View به یک همکاری کوتاه مدت و عجیب و غریب دست زدند.همکاری رستوران KFC با شرکت فضایی World View تنها چند ساعت بیشتر دوام نیافت و پیش از زمان‌بندی موردنظر خود به اتمام رسید. هوانورد این شرکت به دلیل نشتی سیستم کنترل ارتفاع بالون خود مجبور به فرود شد. مأموریت این هوانورد بررسی سیستم کنترل ارتفاع و ظرفیت‌های هدایت آن می‌باشد.

پایان زودهنگام ماموریت KFC در فضا

همکاری رستوران KFC با شرکت فضایی World View تنها چند ساعت بیشتر دوام نیافت و پیش از زمان‌بندی موردنظر خود به اتمام رسید. هوانورد این شرکت به دلیل نشتی سیستم کنترل ارتفاع بالون خود مجبور به فرود شد. مأموریت این هوانورد بررسی سیستم کنترل ارتفاع و ظرفیت‌های هدایت آن می‌باشد .

بنا بر گفته‌های مدیرعامل این شرکت تمامی اهداف و تغییرات این هوانورد، ثبت و بررسی‌ شده‌ است. اما KFC، تنها مسافر این هوانورد، سفری کوتاه و هیجان‌انگیز در فضا داشت که درست در روز استقلال آمریکا فرود آمد.

ذر حالی که زمان‌بندی این مأموریت آن‌ طور که انتظار می‌رفت انجام نشد اما این شرکت قصد دارد تا مأموریت های بعدی را در آینده‌ای نزدیک پایه‌ریزی کند.

ارسال نظر