شناسایی کوچکترین ستاره کیهان

رسانه کلیک - دانشمندان ستاره‌ای را کشف کرده‌اند که تنها کمی بزرگ‌تر از زحل بوده و احتمال وجود چرخش سیاره‌ای مانند زمین به دور آن وجود دارد.این ستاره که EBLM J0555-57Ab نامیده شده،۶۰۰ سال نوری دورتر از زمین قرار گرفته و هر ۷٫۸ روز زمینی، به دور ستاره‌ای بزرگ‌تر می‌چرخد. این ستاره هنگام عبور از جلوی همسایه بزرگ‌ترین کشف و در ادامه توسط تلسکوپ‌های Euler و TRAPPIST مطالعه شد.

شناسایی کوچکترین ستاره کیهان

این ستاره که EBLM J0555-57Ab نامیده شده،۶۰۰ سال نوری دورتر از زمین قرار گرفته و هر ۷٫۸ روز زمینی، به دور ستاره‌ای بزرگ‌تر می‌چرخد. این ستاره هنگام عبور از جلوی همسایه بزرگ‌ترین کشف و در ادامه توسط تلسکوپ‌های Euler و TRAPPIST مطالعه شد.

درحالی‌که کشف ستاره‌ها بسیار دشوارتر از کشف سیارات جدید است، این ستاره‌های کوچک، با روش‌های کشف سیارات، هنگامی‌که به دور یک میزبان بزرگ‌تر در یک سیستم دوتایی می‌چرخند، قابل‌شناسایی هستند.

این ستاره را می‌توان به دلیل داشتن جرم کافی در دسته ستاره‌های سوخت هیدروژنی، قرار داد. این در صورتی است که اگر جرم این ستاره اندکی کمتر بود، واکنش همجوشی هیدروژن در هسته آن پایدار نمی‌ماند و تبدیل به کوتوله قهوه‌ای می‌شد.

یافتن ستاره‌های کوچکی به این اندازه، بسیار دشوار است، بنابراین تعداد کمی از آن‌ها شناسایی شده‌اند و اطلاعات دقیق از آن‌ها در دسترس نیست. به نظر می‌رسد این ستاره‌ها قابلیت میزبانی سیاره‌هایی مانند زمین را داشته باشند، بنابراین شناسایی آن‌ها تبدیل به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ستاره شناسان شده است.

ارسال نظر