تصاویر جدید فضاپیمای جونو از چشم مشتری

رسانه کلیک - جونو ، فضاپیمای ارسالی ناسا در ماموریتی به طوفان در جریان سطح مشتری نزدیک شده و تصاویر جدیدی را ثبت نموده است.

تصاویر جدید فضاپیمای جونو از چشم مشتری

اگر به تصاویر موجود از مشتری نگاه کرده باشید، یکی از بارزترین ویژگی‌های آن، چشم مشتری است. این لکه قرمز که طوفانی است که از سیصد و پنجاه سال پیش شروع شده،۱۶۰۰۰ کیلومتر عرض دارد، برای اولین بار در سال ۱۸۳۰ رویت شد. ناسا اعلام کرد که فضاپیمای جونو، در روز دهم جولای ۹۰۰۰ کیلومتر به سمت این طوفان پیش رفته و ستاره شناسان با تصاویر ارسالی از این فضاپیما قادر به مطالعه بهتر این پدیده هستند.

تصاویر خام ارسالی فضاپیما در آدرس NASA subsite dedicated to Juno Observations در دسترس عموم است. نام فضاپیمای جونو، از نام الهه روم باستان که دختر ساترن و همسر ژوپیتر بود، الهام گرفته شده است.

تاریخ نزدیک شدن بعدی این فضاپیما به مشتری اول سپتامبر است که انتظار می‌رود پس از آن، تصاویر جدیدتری نیز از طوفان مشتری ثبت شوند.

ارسال نظر