Int-Ball؛ ربات دوست داشتنی ایستگاه فضایی بین‌المللی

این ربات که توسط آژانس تحقیقاتی هوافضای ژاپن ساخته شده دارای حسگرهای خودکار،چرخش و شتاب بوده و ترمزهای الکترومغناطیسی آن در فضا و جاذبه صفر نیز کار می‌کند. آژانس تحقیقاتی Int-Ball را برای تایید اولیه و بهبود عملکرد آن به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده است.

Int-Ball؛ ربات دوست داشتنی ایستگاه فضایی بین‌المللی

هدف طراحی Int-Ball، ساخت رباتی بود که توانایی تصویربرداری از سطح زمین را به‌صورت خودکار و در حال حرکت داشته باشد. Int-Ball می‌تواند در جاذبه صفر نیز فعالیت کند، در حقیقت از آن می‌توان در هرجایی و هرزمانی استفاده کرد و از هر زاویه‌ای تصویر برداشت. این خاصیت می‌تواند زمانی را که افراد ساکن در ایستگاه فضایی بین‌المللی صرف ثبت تصویر می‌کنند، به صفر برساند.

این ربات که توسط آژانس تحقیقاتی هوافضای ژاپن ساخته شده دارای حسگرهای خودکار،چرخش و شتاب بوده و ترمزهای الکترومغناطیسی آن در فضا و جاذبه صفر نیز کار می‌کند. آژانس تحقیقاتی Int-Ball را برای تایید اولیه و بهبود عملکرد آن به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده است.

ارسال نظر