جزئیات ماموریت لمس خورشید توسط کاوشگر پارکر

<p> سپر حرارتی پارکر از کامپوزیت کربن - کربن ساخته شده و درمعرض دمای تقریباً ۱۴۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفته تا ماموریت لمس خورشید را با موفقیت انجام دهد.  اگر دمای تاج خورشید دست‌کم نیم میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد است، کاوشگر چگونه می‌تواند بدون آنکه ذوب شود به درون آن وارد شود؟ هرچند بیرونی‌ترین لایه‌ی خورشید به طرز وحشتناک داغ است، چگالی بسیار پایینی دارد. به‌عنوان مقایسه به تفاوت قرار دادن دست خود در فر و قابلمه‌ی آب جوش فکر کنید. (این کار را در خانه انجام ندهید!) دست‌ها می‌توانند دمای بسیار بالاتر درون فر را برای مدت طولانی‌تری نسبت به آب جوش تحمل کنند؛ زیرا در قابلمه‌ی آب باید با ذرات بسیار بیشتری مواجه شوند.  به‌طرز مشابه، تاج خورشید کم‌چگال‌تر از سطح مشاهده‌پذیر خورشید است؛ درنتیجه فضاپیما با ذرات داغ کمتری مواجه می‌شود. درواقع درحالی‌که پارکر در محیطی با دمای چند میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد حرکت می‌کند، سپر حرارتی رو به خورشید فضاپیما فقط تقریباً تا ۱۴۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد گرم می‌شود.</p> جزئیات ماموریت لمس خورشید توسط کاوشگر پارکر

جزئیات ماموریت لمس خورشید توسط کاوشگر پارکر

اگر دمای تاج خورشید دست‌کم نیم میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد است، کاوشگر چگونه می‌تواند بدون آنکه ذوب شود به درون آن وارد شود؟ هرچند بیرونی‌ترین لایه‌ی خورشید به طرز وحشتناک داغ است، چگالی بسیار پایینی دارد. به‌عنوان مقایسه به تفاوت قرار دادن دست خود در فر و قابلمه‌ی آب جوش فکر کنید. (این کار را در خانه انجام ندهید!) دست‌ها می‌توانند دمای بسیار بالاتر درون فر را برای مدت طولانی‌تری نسبت به آب جوش تحمل کنند؛ زیرا در قابلمه‌ی آب باید با ذرات بسیار بیشتری مواجه شوند.
به‌طرز مشابه، تاج خورشید کم‌چگال‌تر از سطح مشاهده‌پذیر خورشید است؛ درنتیجه فضاپیما با ذرات داغ کمتری مواجه می‌شود. درواقع درحالی‌که پارکر در محیطی با دمای چند میلیون درجه‌ی سانتی‌گراد حرکت می‌کند، سپر حرارتی رو به خورشید فضاپیما فقط تقریباً تا ۱۴۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد گرم می‌شود.

جزئیات ماموریت لمس خورشید توسط کاوشگر پارکر

ارسال نظر