زلزله خورشیدی چیست؟

همان‌طور که از لغت «خورشید‌لرزه» بر‌می‌آید، این رویدادها فعالیت‌هایی لرزشی در سطح خورشید محسوب می‌شوند که به زمین‌لرزه‌های سیاره خودمان شباهت دارند، تنها با این تفاوت که بسیار قدرتمندتر هستند.

زلزله خورشیدی چیست؟

همان‌طور که از لغت «خورشید‌لرزه» بر‌می‌آید، این رویدادها فعالیت‌هایی لرزشی در سطح خورشید محسوب می‌شوند که به زمین‌لرزه‌های سیاره خودمان شباهت دارند، تنها با این تفاوت که بسیار قدرتمندتر هستند.

طی این رویداد، لرزه‌ها درست مانند یک زلزله زمینی به صورت مواج در لایه‌های داخلی خورشید به حرکت در‌می‌آیند اما تفاوت اسرارآمیزی در این میان وجود دارد زیرا این امواج متراکم قبل از میان رفتن ناگهانی‌، تا سرعت 402,335 کیلومتر در ساعت شتاب می‌گیرند.

ارسال نظر