آیا می توان با دو برابر سرعت نور حرکت کرد؟

شاید برایتان جالب باشد که بدانید حرکت با دو برابر سرعت نور ممکن است اما نه توسط انسان بلکه توسط برخی اجرام!

آیا می توان با دو برابر سرعت نور حرکت کرد؟

تا آنجا که می‌دانیم، امکان ندارد که یک فرد ، با سرعت دو برابر سرعت نور حرکت کند. در واقع، برای هیچ جسمی امکان پذیر نیست که سریعتر از سرعت نور حرکت کند. با این حال، برای برخی از اجرام و ذرات عجیب و غریب، حرکت با دو برابر سرعت نور ممکن است.

یکی از بهترین نظریه‌های فیزیکی دنیا در حال حاضر، نظریه نسبیت است که توسط آلبرت انیشتین ارائه شده است. طبق این نظریه، سرعت نور به عنوان یک محدودیت سرعت جهانی برای هر چیزی که جرم دارد عمل می‌کند. به طور خاص، نظریه نسبیت به ما می‌گوید که هیچ چیز با جرم نمی‌تواند بیش از سرعت نور شتاب بگیرد.

برای شتاب دادن به جسمی با جرم، باید انرژی اضافه کنیم. هر چه بخواهیم جسم سریعتر حرکت کند، به انرژی بیشتری نیاز خواهیم داشت. معادلات نسبیت به ما می‌گویند که هر چیزی که جرم داشته باشد (صرف نظر از اینکه جرم آن چقدر است) به مقدار بی‌نهایت انرژی نیاز دارد تا به سرعت نور شتاب بگیرد.

سرعت نور

البته همه منابع انرژی که ما می‌شناسیم متناهی هستند. در واقع، به زبان ساده باید گفت که دنیا فقط دارای مقدار محدودی انرژی است. البته این بدان معنا نیست که در جهان، انرژی کافی برای شتاب دادن به چیزی برای رسیدن به سرعت نور وجود ندارد. اما در کل از آنجایی که ما جرم داریم، انتظار نداشته باشید که به این زودی با سرعت دو برابر سرعت نور حرکت کنیم.

ارسال نظر