شناسایی یک سوپرزمین دارای آب در فضا

اخترشناسان روز گذشته خبر از کشف یک سیاره موسوم به Super Earth دادند که در آن منابع آب نیز وجود دارد.

شناسایی یک سوپرزمین دارای آب در فضا

در کشف اخیر، اخترشناسان یک سیاره فراخورشیدی یا یک ابر زمین را مشاهده کردند که چهار برابر سیاره ما است. سیاره فراخورشیدی به نام Ross 508 b حول یک ستاره کوتوله قرمز به نام راس 508 می چرخد. اگرچه این ستاره تنها 36.5 سال نوری از ما فاصله دارد، اما آنقدر کم نور است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. ستاره شناسان متوجه شده اند که این سیاره در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان است.

این سیاره، Ross 508 b، در فاصله ای به دور ستاره می چرخد ​​که دمای مناسبی برای تشکیل آب در سطح سیاره ایجاد می کند. این نشان می دهد که Ross 508 b در منطقه قابل سکونت ستاره قرار دارد.

با این حال، قرار گرفتن در منطقه قابل سکونت به این معنی نیست که این سیاره از حیات پشتیبانی می کند. حتی مریخ در منطقه قابل سکونت خورشید قرار دارد اما هنوز نمی تواند حیات را حفظ کند. با در نظر گرفتن محدودیت های جرم سیاره ای، راس 508 به احتمال زیاد یک سیاره زمینی یا صخره ای است تا گازی.

محققان می توانند با استفاده از تلسکوپ سوبارو رصدخانه ملی نجوم ژاپن (NAOJ) در هاوایی، این سیاره را در نزدیکی یک ستاره کم نور شناسایی کنند. از آنجایی که ستاره از خورشید کوچکتر است، Ross 508 b هر 10.75 روز به دور آن می چرخد. علاوه بر این، راس 508 به طور قابل توجهی کم نور است.

ارسال نظر