تصویر روز ناسا: پل کهکشانی ده هزار کیلومتری

<p>منجمان برای ثبت تصویری که در زیر مشاهده می‌کنید، نیاز به مشاهده آسمان از دو نقطه مختلف زمین داشتند. آن‌ها در ابتدا آسمان را بر فراز رصدخانه «EL sauce» در شیلی (رصدخانه بالایی در تصویر) رصد کردند. سپس درهمان تاریخ و تنها شش ساعت بعد آسمان را از رصدخانه «Saint-Veran» در کوه‌های آلپ فرانسه نیز رصد کردند. تصویر روز ناسا: پل کهکشانی ده هزار کیلومتری</p> <p>این تاخیر زمانی 6 ساعته به چرخش زمین اجازه داد تا کمان کهکشان راه شیری را بر فراز این دو رصدخانه هم‌تراز کند. تمام نوردهی‌ها با دوربین‌ها و لنزهای مشابهی که روی سه‌پایه‌های ساده نصب شده بودند، انجام شد. </p>

تصویر روز ناسا: پل کهکشانی ده هزار کیلومتری

تصویر روز ناسا: پل کهکشانی ده هزار کیلومتری

این تاخیر زمانی 6 ساعته به چرخش زمین اجازه داد تا کمان کهکشان راه شیری را بر فراز این دو رصدخانه هم‌تراز کند. تمام نوردهی‌ها با دوربین‌ها و لنزهای مشابهی که روی سه‌پایه‌های ساده نصب شده بودند، انجام شد.

ارسال نظر