مدت زمان زندگی انسان در سیارات منظومی شمسی بدون لباس مخصوص

مدت زمان زندگی انسان در سیارات منظومی شمسی بدون لباس مخصوص شاید یکی از سوالات بسیاری از علاقه مندان به فضا باشد. در ادامه به بررسی این موضوع شگفت انگیز می پردازیم.

مدت زمان زندگی انسان در سیارات منظومی شمسی بدون لباس مخصوص

مدت زمان زندگی انسان در سیارات منظومی شمسی بدون لباس مخصوص

زندگی در سیارات دیگر آنقدرها هم که فکر می کنید ساده نیست.

1️⃣ چرخش عطارد به دور خودش ۵۹ روز طول می کشد. عطارد بسیار سرد و یخی است و بدون لباس مخصوص شما فقط 90 ثانیه در آن دوام می آورید و پس از آن یا به یخ تبدیل می شوید یا به کربن و ذغال!

2️⃣ چرخش زهره به دور خودش ۲۴۳ روز طول می کشد. شما بدون لباس مخصوص تنها 1 ثانیه در ونوس یا همان زهره دوام می آورید. با ورود به ونوس انگار به داخل اجاق گازی با دمای 400 درجه سانتی گراد وارد شده اید.

3️⃣ چرخش زمین به دور خودش 24 ساعت طول می کشد. شما در زمین به طور متوسط بدون لباس مخصوص، 80 سال زندگی خواهید کرد.

4️⃣ چرخش مریخ به دور خودش ۲۴ ساعت و 39 دقیقه طول می کشد. بدون لباس مخصوص تنها می توان 120 ثانیه در مریخ دوام آورد. اگرچه از مریخ به عنوان جانشینی برای زمین یاد می شود اما تنها با لباس مخصوص می توان در آن تردد کرد و گازهای سمی در آن کشنده هستند.

5️⃣ چرخش مشتری به دور خودش 10 ساعت طول می کشد. مشتری بزرگترین سیاره منظومی شمسی است که بدون لباس مخصوص تنها 1 ثانیه در آن دوام می آورید. مشتری دارای طوفان های وحشتناکی است که نمی توان جان سالم از آن به در برد.

6️⃣ چرخش زحل به دور خودش 10 ساعت و 33 دقیقه طول می کشد. بدون لباس مخصوص در این سیاره گازی، کمتر از 1 ثانیه زنده می مانید چرا که مملو از گازهای سمی و کشنده است.

7️⃣ چرخش اورانوس به دور خودش 17 ساعت و 14 دقیقه طول می کشد. بدون لباس مخصوص در این سیاره گازی، کمتر از 1 ثانیه زنده می مانید چرا که مملو از گازهای سمی و کشنده است.

8️⃣ چرخش نپتون به دور خودش 16 ساعت و 6 دقیقه طول می کشد. بدون لباس مخصوص در این سیاره گازی، کمتر از 1 ثانیه زنده می مانید چرا که مملو از گازهای سمی و کشنده است.

ارسال نظر