انتشار اولین تصاویر جدید از سیاره مشتری توسط تلسکوپ جیمز وب

<p>علاوه بر پنج تصویر تمام رنگی که تیم تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) در تاریخ 21 تیر ماه 1401 منتشر کرد، ناسا تصاویری از سیاره مشتری نیز ثبت کرده بود که بی سروصدا آن‌ها را منتشر کرد. در این تصویر می‌توان سه قمر غول گازی سیاره مشتری را مشاهده کرد: اروپا، تِبه و مِتیس. این سیاره در مجموع دارای 79 قمر است. این تصاویر در زمان آزمایش جیمز وب برای بررسی توانایی آن در ردیابی اجرام متحرک ثبت شده است.</p>

انتشار اولین تصاویر جدید از سیاره مشتری توسط تلسکوپ جیمز وب

در این تصویر می‌توان سه قمر غول گازی سیاره مشتری را مشاهده کرد: اروپا، تِبه و مِتیس. این سیاره در مجموع دارای 79 قمر است.
این تصاویر در زمان آزمایش جیمز وب برای بررسی توانایی آن در ردیابی اجرام متحرک ثبت شده است.

ارسال نظر