فناوری BrainEx خوک مرده را پس از چند ساعت زنده کرد

فناوری BrainEx خوک مرده را پس از چند ساعت زنده کرد

فناوری BrainEx خوک مرده را پس از چند ساعت زنده کرد

فناوری BrainEx خوک مرده را پس از چند ساعت زنده کرد

این مرگ را می توان در اندام ها و بافت های خارج شده از بدن کاهش داد و زمان برای پیوند اعضا خرید. با این حال، حفظ کل سیستم اندام چند دقیقه یا چند ساعت پس از توقف پمپاژ قلب می تواند یک چالش باشد.

روش‌های موجود شامل چیزی است که به عنوان سیستم اکسیژن‌رسانی غشایی خارج از بدن (ECMO) شناخته می‌شود، که خون را به داخل دستگاهی پمپ می‌کند که دی اکسید کربن را از آن خارج می‌کند و در عین حال اکسیژن اضافه می‌کند. در حالی که هدف متعادل کردن گازها است، هر دقیقه تاخیر اجازه می دهد تا آسیب ایجاد شود.

برای رفع این مشکل، سیستم جدیدی نشان داده شده است که برخی از اندام‌ها، عملکردهای سلولی و مولکولی را در خوک‌های مرده بازیابی می‌کند و بافت‌های آن‌ها را حفظ می‌کند، حتی زمانی که درمان تنها یک ساعت پس از ایست قلبی شروع شود.

محققان یک فناوری موجود به نام BrainEx را اقتباس کردند که نشان داده شده است چند ساعت پس از مرگ برخی از عملکردها را در مغز جدا شده خوک بازیابی می کند.

سیستم جدید آنها به نام OrganEx برای استفاده کل بدن در پستانداران بزرگ در نظر گرفته شده است.
دستگاه به سیستم گردش خون متصل است. نبض شبیه ضربان قلب ایجاد می کند و مایع را مانند ECMO اکسیژن می دهد. جدای از آن در روشی است که داروها را برای کمک به گردش خون و جلوگیری از لخته شدن اضافه می کند.

این دستگاه همچنین شامل تعدادی سنسور برای ویژگی های مهم گردش خون مانند متابولیسم، هموگلوبین، فشار و جریان است

ارسال نظر