تشخیص سن توسط سلول های مغزی

همانطور که ما پیرتر می شویم، سلول های مغز نیز تحت تاثیر تغییرات قرار می گیرند. در حال حاضر یک مطالعه جدید نشان داده است که روی سلول های مغز نیز تغییرات خاصی اتفاق می افتد و احتمالا با بررسی این تغییرات بتوان سن فرد را پیش بینی کرد.

تشخیص سن توسط سلول های مغزی

به گزارش کلیک ، در این مطالعه پژوهشگران نمونه های بافت مغز ۴۸۰ فرد فوت شده بین ۱۶ تا ۱۰۶ سال را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. هیچ یک از این نمونه ها قبل از مرگ به بیماری های مغزی دچار نشده بودند.

محققان با آزمایش بر روی سطوح بیان ژن های خاص به بررسی تفاوت بین مغز قدیمی تر و جوان تر پرداختند. به این معنی که کدام ژن روشن و کدام یک خاموش است.

محققان دریافتند که با افزایش سن، انواع خاصی از سلول های مغز به نام گلیال یک تغییر در الگوهای بیان ژن های خود در مناطق خاصی از مغز نشان می دهند. در مقابل، هیچ تغییری در نورون های مغز که سلول های سیگنالینگ خوانده می شوند دیده نمی شود. سلول های گلیال از نورون های مغز حمایت می کنند.

زمانی که محققان به دنبال این بودند که آیا الگوی بیان ژن در داخل انواع مختلف سلول می تواند برای پیش بینی سن فرد مورد استفاده قرار گیرد یا نه، دریافتند که سطح بیان ژن از سلول های گلیال به شدت با سن فرد در ارتباط است.

این یافته ها شواهد حاکی از دخالت سلول های گلیال در پیری را تقویت می کند. برخی از بزرگترین تغییرات در بیان ژن های گلیال در هیپوکامپ که در حافظه نقش دارد و جسم سیاه یا substantia nigra که در حرکت نقش دارد مشاهده شد.

از آنجا که این دو ناحیه از مغز در مراحل اولیه بیماری های آلزایمر و پارکینسون دخالت دارند، مطالعه اخیر روی نقش سلول های گلیال در بیماری های مرتبط با سن تمرکز داشته است. محققان معتقدند که داده های و روش های محاسباتی آن ها یک منبع قدرتمند برای مطالعه آینده تغییرات سلولی و مولکولی در طول پیری مغز انسان هستند و نگاهی عمیق به مرحله پیش بالینی سلولی زوال عقل دارد.

به گفته محققان، تحقیقات زیادی نیاز است که تغییرات سلولی و دخالت سلول های گلیال و سلول های عصبی در دوران پیری در افراد مبتلا به بیماری مبتلا به سن درک شود.

ارسال نظر