فیلترینگ تلگرام راه حل مقابله با رفتارهای مجرمانه نیست

راه حل اساسی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه، تهدید و یا فیلتر کردن نیست.

فیلترینگ تلگرام راه حل مقابله با رفتارهای مجرمانه نیست

به گزارش کلیک، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ارشاد، درباره پیام رسان تلگرام و بحث فیلتر آن گفت: استفاده صحیح از نرم افزارهای پیام رسان می تواند روش خوبی برای توسعه فرهنگ عمومی جامعه شود. اما در مورد سوء استفاده ها باید با کار کارشناسی راه حلی پیدا کرد.

نوش آبادی افزود: افرادی که فکر می کنند با فیلتر کردن تلگرام می توان جلوی شبکه های اجتماعی را گرفت، در اشتباه هستند، چون اگر شبکه ای را فیلتر کنیم شبکه های دیگری نیز وجود دارند.

وی بیان کرد: راه حل اساسی برای مقابله با رفتارهای مجرمانه، تهدید و یا فیلتر کردن نیست. فیلتر و عدم فیلتر تلگرام یک تصمیم جمعی ست و وزارت ارشاد برای فیلتر این نرم افزار درخواستی نداده است.

ارسال نظر