میزان موفقیت برقراری مکالمه هر اپراتور چقدر است؟

از اولین ورود تلفن همراه به کشور بیش از 20 سال می گذرد ولی هم چنان وضعیت آنتن دهی اپراتورهای مختلف دچار مشکلاتی است.

میزان موفقیت برقراری مکالمه هر اپراتور چقدر است؟

به گزارش کلیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمار میزان موفقیت برقراری مکالمه اپراتورها را، تا پایان شهریور ماه سال جاری، مشخص و اعلام کرده است.

همراه اول، اپراتور اول کشور، در 46.3 درصد برقراری مکالمات خود موفق بوده است. این رقم برای متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمات (CSSR) در شبکه همراه اول 99.1 در صد می باشد. بر طبق آمار وزارت ارتباطات کارایی مدارات اتصال متقابل این اپراتور 98.45 درصد است.

میزان موفقیت مکالمات (CSSR) اپراتور ایرانسل در شبکه، 95 درصد اعلام شده و میزان موفقیت مکالمات 46.94 است. برای اپراتور دوم درصد میزان کارایی مدارات اتصال متقابل به 99.88 درصد رسیده است.

اما اپراتور سوم یا رایتل، دارای 98.11 درصد برقراری موفقیت آمیز مکالمات (CSSR) می باشد. موفقیت مکالمات حین جابجایی این اپراتور 99.84 درصد و مکالمات قطع شده نیز 1.8 درصد اعلام شده است.

ارسال نظر