قطع ناگهانی تلفن های ثابت

مدتی است که برخی مشترکان تلفن ثابت ممکن است با وجود پرداخت کامل صورت حساب دوره پیشین تلفن خود و قبل از صدور صورت حساب جدید، با هشداری از سوی مخابرات مبنی بر احتمال قطع تلفن برای بدهی مواجه شوند.

قطع ناگهانی تلفن های ثابت

به گزارش کلیک، این هشدار ممکن است به دلایل مختلفی باشد، درخواست خود مشترک، بدهی یا درخواست مراجع قضایی دلایلی هستند که موجب می شوند شرکت مخابرات اقدام به قطع تلفن کند.

صورت حساب تلفن ثابت هر دو ماه یکبار، در ماه‌ های فروردین، خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن صادر و از طریق پست برای مشترکان ارسال می‌شود؛ صورت حساب میان دوره ای برای مشترکان با کارکرد بالاست.

مشترکان تلفن ثابت باید بدانند که اگر هزینه تماس های شان از ودیعه تلفن خریداری شده بیشتر باشد، پیش از موعد صدور صورت حساب‌های دوره جدید با هشدار قطع و یکطرفه شدن خط مواجه خواهند شد.

عبارت دیگر چون قیمت تلفن ثابت در حال حاضر ۵۰ حاضر تومان است، در گذشته با قیمت های ۱۰۰ هزارتومان هم موجود بود، این رقم ها حکم ودیعه را دارند و اگر میزان استفاده مشترکان بیشتر از این ارقام باشد، مخابرات به صورت سیستمی به مشترکان هشدار می‌دهد.

مشترکانی که بدهکار مخابراتی به حساب می آیند، طبق آیین نامه تقاضا و اشتراک تلفن، در صورت عدم پرداخت صورت حساب‌ شان، تلفن آنان قطع، تخلیه و سپس سلب امتیاز می‌شود. علاوه بر این، نام مشترک در لیست سیاه درج و از ارائه هرگونه سرویس مخابراتی به مشترک جلوگیری خواهد شد.

مشترکانی که تلفن ثابت ها به دلیل بدهی قطع می شود می توانند از طریق سامانه های ۱۸۱۸ و ۲۰۰۰ اقدام به پرداخت قبض تلفن خود نمایند تا بلافاصله پس از برداخت بدهی تلفن برایشان وصل شود.

منبع: Irna

ارسال نظر