تخصیص 20 تا 80 میلیون تومان اعتبار به پایان نامه های با موضوع فناوری

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اختصاص پژوهانه (گرنت) فناوری جوانه ۲۰ تا ۸۰ میلیونی به پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد و رساله‌های دکتری با موضوع فناوری خبر داد. در این پژوهانه به استادان راهنما و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری در راستای فناوری و نوآوری ارائه دهند، گرنت اختصاصی تعلق خواهد گرفت. در ادامه همراه کلیک باشید.

تخصیص 20 تا 80 میلیون تومان اعتبار به پایان نامه های با موضوع فناوری
ارسال نظر