عزل مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات پس از انتشار عکس جنجالی از عیسی زارع پور

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در حکمی، مصطفی اشرف را با حفظ سمت به عنوان «سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات» منصوب کرد.

عزل مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات پس از انتشار عکس جنجالی از عیسی زارع پور

عزل مسئول روابط عمومی وزارت ارتباطات پس از انتشار عکس جنجالی از عیسی زارع پور

وی هم اکنون مسئولیت حوزه ریاست این وزارتخانه را بر عهده دارد.
️‏پیش از این مهدی سالم، مسئولیت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه را بر عهده داشت.

گفته می شود این عزل، ارتباط مستقیم با انتشار عکسی محرمانه از مصاحبه عیسی زارع پور با خبرگزاری روسی دارد که در آن در دو نمای مختلف، پارادوکس آشکاری از مواجهه با حجاب و بی حجابی فرد مقابل از سوی وزیر ارتباطات دیده شد.

ارسال نظر