اتاق بازرگانی در کنار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نائب رئیس اتاق ایران طی بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تاکید کرد:«ارتباط بین شرکت های عضو پارک علم و فناوری با اتاق ایران می تواند به تبدیل علم به ثروت بیانجامد.»

اتاق بازرگانی در کنار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش کلیک، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با حضور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و بازدید از سایت مستقر در این مجموعه، از اعلام آمادگی اتاق ایران برای تقویت روابط خود با پارک علم و فناوری خبر داد.

به اعتقاد وی، بخش خصوصی کشور در تله غفلت از تغییر روندهای اقتصادی و تحول فناوری که در دنیا اتفاق افتاده است و همچنان در حال بروز شدن هستند، افتاده و راهی برای برون رفت از آن نیافته است. به طور حتم توجه بیشتر به خلاقیت ها و روندهای اقتصادی می تواند در حل این مساله موثر باشد.
سلطانی رویکرد اتاق در دوره هشتم را تحول و سرعت بخشیدن به حرکت‌های توسعه ای در اقتصاد کشور برشمرد و تشریح کرد:«این روزها سرمایه گذاری بر روند اقتصادی و توجه به اقدامات ابتکاری می‌تواند با بالا کشیدن شرکت‌ها در سطح جهانی منجر شود. حضور امروز اتاق ایران در پارک علم و فناوری آغازی است برای سوق دادن شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی به این سمت که از دانش روز، کسب ثروت کنند.»

براساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران، ارتباط علم و صنعت نباید در سطح ارتباط صرف با بخش علمی دانشگاه باقی بماند. در زنجیره تولید دانش و تبدیل آن به ثروت، پارک‌های علم و فناوری به عنوان حلقه واسط عمل می‌کنند. پس نمی‌توان جایگاه آن را نادیده بگیریم.

سلطانی خاطرنشان کرد:«شرکت هایی که در این پارک ها ورود پیدا می‌کنند نیازمند جذب سرمایه گذار هستند که برای موفقیت در این بخش باید معرفی شوند. اتاق ایران می تواند محل مناسبی برای معرفی این فرصت‌ها به سرمایه گذاران باشد.»

وی از آمادگی اتاق ایران برای بررسی و شناسایی زمینه‌های همکاری بین این دو مجموعه خبر داد.

در این جلسه دکتر محمدجعفر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ضمن ارائه گزارش در مورد سیاست ها، فعالیت ها و عملکرد پارک و با توضیح درباره الگوی پیشنهادی پارک دانشگاهی و برنامه های اجرایی آن، خاطرنشان کرد:«حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سمت ایجاد الگوی پارک دانشگاهی حرکت است که منجر به تحول دانشگاه به دانشگاه کارآفرین خواهد شد.»
ایشان هم چنین در ادامه از سه شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید نمودند.
ارسال نظر