سرقت ۶ میلیارد تومان از تجهیزات مخابرات در سه ماه

در سه ماهه نخست سال جاری ۶۰ میلیارد، سال گذشته ۲۵۱ میلیارد، دو سال گذشته ۱۸۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳۰ میلیارد ریال از طریق سرقت تجهیزات مخابراتی خسارت به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

سرقت ۶ میلیارد تومان از تجهیزات مخابرات در سه ماه

به گزارش کلیک، علی کارگزار، معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران عنوان کرد: سرقت تجهیزات مخابراتی در سال ۱۳۹۴ خسارتی ۲۵۰ میلیارد ریال به شرکت مخابرات تحمیل کرد.

کارگزار گفت: مخابرات یکی از سازمان‌ های بسترساز امنیت است زیرا که نقطه تماس هر خانواده با هم و ارکان جامعه محسوب می‌شود و احساس امنیت را در جامعه بالا می‌برد.

معاون عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: احساس امنیت از امنیت مهم ‌تر است. شرکت مخابرات یک شبکه گسترده است که در معرض تهدید و سرقت قرار دارد. قطع ارتباط در روستاها، حاشیه شهرها و جاده ‌ها به دلیل سرقت تجهیزات مخابراتی، آسیب‌ های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند و احساس امنیت را به حداقل می‌ رساند که باید با هم‌ اندیشی، این آسیب ‌ها را کاهش دهیم.

مدیرکل حراست شرکت مخابرات هم با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران زیرساخت ارتباطی سایر اپراتورها را فراهم می‌کند، اظهار داشت: اگر آسیبی به تجهیزات این شرکت وارد شود، سایر اپراتورها نیز زیان خواهند دید.

امینی با اشاره به نقش بازدارندگی حراست در این زمینه، از نیروی انتظامی خواست تا در پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی، شرکت مخابرات ایران را یاری رساند.

وی ضمن ارایه گزارشی از سرقت تجهیزات مخابراتی در چهار سال گذشته، افزود: در سه ماهه نخست سال جاری ۶۰ میلیارد، سال گذشته ۲۵۱ میلیارد، دو سال گذشته ۱۸۱ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۳۰ میلیارد ریال از طریق سرقت تجهیزات مخابراتی خسارت به شرکت مخابرات ایران تحمیل شده است.

ارسال نظر