درخشش نام ۳۶ پژوهشگر ایرانی در میان فهرست ۱% نخبه عرصه پزشکی جهان

بر اساس گزارش منتشر شده از وب‌سایت رسمی طلایه داران علم (تامسون رویترز) Essential Science Indicators ESI نام ۳۶ دانشمند ایرانی در بین ۱% پژوهشگر برتر پزشکی سراسر دنیا ذکر شده است.

درخشش نام ۳۶ پژوهشگر ایرانی در میان فهرست ۱% نخبه عرصه پزشکی جهان

تامسون رویترز، به طور مرتب یک فهرست به‌روزرسانی شده از پیشروترین پژوهشگران برتر جهان را بر اساس فعالیت دانشگاهی آن‌ها طی ۱۰ سال اخیر فعالیتشان ارائه می‌دهد.

طبق این گزارش، دانشگاه‌های محل فعالیت و پژوهش این دانشمندان ایرانی به شرح زیر آورده شده است:

۱۹ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۴ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۳ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ۲ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۲ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ۲ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، ۱ دانشمند از دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۱ دانشمند هم از دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

برای نخستین بار، نام شاهین آخوند زاده و علیرضا استقامتی که هر دو از دانشگاه علوم پزشکی تهران، پروین میر میران از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مازیار مرادی لاکه از دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این فهرست به چشم می‌خورد.

ESI منبعی است که به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا آنالیزهای کمّی مربوط به عملکرد پژوهشی را که به طور مداوم در حال پیشرفت هستند اداره کرده و تمایلات دنیای دانش را پیگیری کنند. ESI 10 میلیون مقاله را د ر۲۲ رشته مختلف از پژوهش پوشش می‌دهد و هر دو ماه یک بار به‌روزرسانی می‌شود.

ارسال نظر