نسخه دیجیتال شیوه‌ نامه ایران راه‌ اندازی شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: شیوه ‌نامه ایران، راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی، بر پایه شیوه ‌نامه شیکاگو نام کتابی است که در حال حاضر در دونسخه کاربرپسند و دیجیتال در دسترس همگان قرار گرفته است.

نسخه دیجیتال شیوه‌ نامه ایران راه‌ اندازی شد

به گزارش کلیک، با توجه به ضرورت داشتن شیوه ‌نامه‌ ای فراگیر بر پایه روش‌ های پذیرفته شده که راهنمای استناد به منابع اطلاعات فارسی و انگلیسی برای پدیدآورندان فارسی‌ زبان، ایرانداک نسخه دیجیتال شیوه نامه ایران را برای بهره ‌مندی جامعه علمی کشور راه ‌اندازی کرده است.

شیوه‌ نامه ایران روش استنادی نویسنده، تاریخ و الگوهای پایه آن را می ‌شناساند که روشی فراگیر و آسان است.

افزون بر این، چگونگی استناد به منابع گوناگون چاپی و الکترونیکی و نمونه ‌های آن را نشان می‌دهد.

خلاصه‌ ای از شیوه‌ نامه برای ناشران و نشریه‌ های علمی جهت راهنمایی پدیدآوران آماده شده و نسخه کاربرپسند این شیوه‌ نامه با گزینه ‌هایی مانند جست ‌و جو و پیوندهای درون ‌متنی و همچنین نسخه دیجیتال آن در نشانی IMOS.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

ارسال نظر