اپراتور سوم، میزبان بیشترین ترابرد

طرح ترابرد پذیری شماره های تلفن همراه سرانجام، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

اپراتور سوم، میزبان بیشترین ترابرد

به گزارش کلیک، وحید صدوقی، مدیرعامل اپراتور اول در مراسم بهره برداری تجاری از طرح ملی ترابرد پذیری شماره های همراه گفت: تمام بخش های شبکه را در این راستا اعم از سوئیچ های گیت وی، سیستم های بیلینگ و شارژینگ را بروزرسانی و اصلاح کردیم.
صدوقی افزود: در راستای این پروژه ۴۵ پروژه تعریف کردیم که ۲۵ مورد انجام شده است. یکی از پروژه های ما حجم سنگین توسعه شبکه بود به نحویکه برنامه چهار ساله خود را ظرف یک سال انجام دادیم. در حال حاضر حدود یک میلیون مشترک اپراتورهای دیگر از خدمات رومینگ ملی ما استفاده می کنند.
مدیرعامل اپراتور دوم، علیرضا قلمبر دزفولی، نیز بیان کرد: ۱۶ هزار ساعت روی این پروژه کار کردیم و بروزرسانی ۹۰ سامانه و زیرسامانه BSS و VAS اپراتوری را داشتیم. انجام تست های داخلی و پیاده سازی راه حل برای راستی آزمایی این پروژه را هم داشتیم.
مدیرعامل اپراتور سوم نیز خبر داد که بیشترین ترابردها به این اپراتور صورت گرفته است. سید مجید صدری عنوان کرد: البته آقای وزیر و مسئولان گفته بودند که این موضوع گفته نشود که با اجازه از ایشان این کار را کردم.
وی ادامه داد: ۲۰ درصد سهم بازار دیتا در اختیار ماست، و ما ۱۱۵۰۰ نفر روز روی اجرای این پروژه وقت گذاشتیم.

ارسال نظر