تعداد سیم‌کارت های غیرفعال به ۷۳ میلیون رسید

تعداد سیم‌کارت‌های واگذار شده در کشور با رشد ۰٫۱درصدی به ‌نسبت سال ۹۴ در سه ماه ابتدایی سال جاری به ۱۵۰ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۲۰۲ رسید اما مجموع مشترکان فعال اپراتورهای موبایل ۲٫۱ درصد رشد کرد.

تعداد سیم‌کارت های غیرفعال به ۷۳ میلیون رسید

به گزارش کلیک، در حال حاضر ۷۷ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۱۹ سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد که حاکی از ضریب نفوذ ۹۷٫۴۸ درصدی مشترکان فعال موبایل است. ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور تا پایان سال گذشته ۹۶٫۵۸ درصد بوده است.

اپراتور اول با در اختیار داشتن ۴۴ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۸۴۳ مشترک فعال توانسته بازار غالب را با ضریب نفوذ ۵۶٫۰۲ درصدی در دست گیرد و سهم بازاری معادل ۵۷ درصد از ارتباطات سیار کشور داشته باشد.

اپراتور دوم هم به‌ عنوان دومین اپراتور بزرگ کشور با در اختیار داشتن ۳۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۲۴۵ مشترک فعال توانسته به ضریب نفوذ ۳۸٫۸۴ درصدی برسد و سهم بازاری معادل ۴۰ درصد از ارتباطات سیار کشور داشته باشد.

اپراتور سوم در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۱۸۷ مشترک فعال دارد که ضریب نفوذی معادل ۲٫۷۳ درصد است و سهم سه‌درصدی از بازار ارتباطات کشور دارد.

در مقایسه این آمار و ارقام با مدت مشابه سال گذشته، مشترکان فعال تلفن همراه در کشور با رشد ۹٫۴ درصدی مواجه شده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه نیز از ۸۹٫۸۲ درصدی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۴ به ۹۷٫۴۸ درصد در مدت مشابه سال ۹۵ رسیده است.

اپراتور اول ارتباطی ایران در مقایسه با فصل ابتدایی سال گذشته رشد ۴٫۰۲ درصدی در ضریب نفوذ مشترکان را تجربه کرده است.

ضریب نفوذ اپراتور دوم کشور نیز رشدی ۲٫۷۲ درصدی را تجربه کرده است و اپراتور سوم هم توانسته تنها یک درصد بر ضریب نفوذ خود بیفزاید.

مروری بر نمودار "سهم بازار اپراتورهای موبایل" تا پایان خرداد ماه سال گذشته که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات تهیه شده، نشان می‌دهد که اپراتور دوم توانسته سهم ۴۰درصدی خود را در بازار ارتباطات کشور حفظ کند اما اپراتور اول که در سه‌ماهه ابتدایی سال گذشته سهم ۵۸درصدی داشته، امسال با یک درصد افت مواجه شده است.

اپراتور سوم در مدت یک سال توانسته یک درصد افت اپراتور اول را جبران کند و بر وسعت بازار خود بیفزاید.

تا پایان خرداد ماه سال جاری اپراتور دوم کشور ۵۳٫۷۲ درصد از مجموع خطوط غیرفعال کشور را در اختیار داشته در حالی که سهم اپراتور اول و اپراتور سوم به‌ترتیب ۴۱٫۴۱ و ۰٫۶۴ درصد بوده است. باقی سیم‌کارت‌های غیرفعال نیز در اختیار سایر اپراتورهاست.

ارسال نظر