لزوم اجرای قانون مالکیت معنوی

در ایران حداقل پنج درصد سبد خانوار را هزینه‌های سایبری شامل می‌شود که این هزینه‌ها به صورت کلی یا جزئی در سبد کشورهای دیگر قرار می‌دهد.

لزوم اجرای قانون مالکیت معنوی

به گزارش کلیک، ابوالحسن فیروزآبادی گفت: سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت در ژئوپلیتیک مورد توجه قرار می‌گیرد، با توجه به تغییر مفهوم جغرافیا در ژئوپلیتیک سایبری می‌توان تعریف جدیدی از جغرافیا داشت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: البته یک جغرافیای آمریکایی در حوزه فضای سایبر داریم که تلاش می‌کند سلطه خود را بر کل دنیا اعمال کند و در تمام سطوح از مدیریت اینترنت تا اقتصادی کل بازارهای جهان را در اختیار گیرد. کما اینکه توانسته در سطح تکنولوژی یعنی در حوزه سخت افزار و نرم افزار رقبای اروپایی خود را کنار بزند.

وی توضیح داد: قدرت ملی در شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فناوری تعیین می‌شود، اما در کشور ما چون مالکیت معنوی نداریم بخش بزرگی از دارایی‌های ما نرخ‌گذاری نمی‌شود لذا معتقدم اگر مالکیت معنوی یا همان حق کپی رایت به صورت قانونی در کشور اجرا شده و حکومت خود را موظف به جمایت از آن بداند باعث افزایش اندازه اقتصادی ما و در نهایت افزایش قدرتمان در دنیا می شود.

فیروزآبادی با بیان اینکه در حال حاضر آمریکا بسیار بر روی مالکیت معنوی تمرکز دارد، ادامه داد: نمونه آن قیمت‌گذاری بر روی گوگل است که به طور فیزیکی قیمتش به ۵۰۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد، اما قیمت‌هایی همچون ۳۰ میلیارد دلار را برای گوگل اعلام می‌کند که این ناشی از سلطه مالکیت معنوی است. طبیعتا اگر در کشورمان مالکیت معنوی را به خوبی تعریف و پیاده سازی کنیم می‌توانیم قدرت اقتصادی معنوی تولید کنیم.

او اظهار داشت: مدل آمریکایی‌ها برای حوزه فضای سایبری قدرت مسلط است. سطوح سلطه در قدرت دارای پارامترهای مختلفی است که آمریکایی‌ها از آن در فضای سایبری حتی به دنبال تغییر مدل اقتصادی دنیا هستند. چون یکی از راه‌های بزرگ سازی بازارها، استفاده از فضای سایبری در سبد زندگی است. در همین رابطه در ایران حداقل پنج درصد سبد خانوار را هزینه‌های سایبری شامل می‌شود که این هزینه‌ها به صورت کلی یا جزئی در سبد کشورهای دیگر قرار می‌دهد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر نوآوری از خلق ایده‌ها به محصول استقبال می‌شود. این روند به قدرت نیاز دارد که چنین قدرتی در اقتصاد غربی و آمریکایی‌ها وجود دارد، آنها ایده‌هایی که قابلیت جهانی شدن را دارد، در نوک هرم قرار داده و ایده‌های منطقه ای و محلی را در جایگاه دیگری قرار می‌دهند.

وی گفت: فضای سایبری به عنوان فضای ساخته بشریت می‌تواند محیط عملیات‌هایی در حوزه دفاعی و نظامی باشد، استفاده از این محیط بسیار ارزان است و فضای مجازی می‌تواند برهم زننده بازی‌های بزرگ باشد. در اینجا استفاده از بازدارندگی به تنهایی کافی نیست و باید ضمن استفاده از قدرت بازدارندگی از قدرت دفاعی به خصوص در حوزه سایبری برخوردار بود.

ارسال نظر