تائید اختلال اینترنت در ایران توسط نت بلاکس | اجرای زیرپوستی طرح صیانت؟

در چند روز گذشته اخباری مبنی بر اختلال اینترنت در بخش هایی از تهران و چند استان از جمله خوزستان منتشر شده بود که با عدم واکنش مسئولین شرکت ارتباطات زیرساخت مواجه شد.

تائید اختلال اینترنت در ایران توسط نت بلاکس | اجرای زیرپوستی طرح صیانت؟
ارسال نظر