جلوگیری از تخریب آپارتمان ها در زلزله با یک فناوری جالب

با توجه به اینکه کشور ایران و به طور خاص شهر تهران بر روی گسلی قرار دارند که زلزله خیر محسوب می شود، توجه به ساخت و ساز ایمن در مقابل زلزله از اولویت های مهم در این زمینه محسوب می شود. در ادامه توجه شما را به فناوری جلب می کنیم که در کشورهای زلزله خیری مثل اندونزی و فیلیپین برای جلوگیری از آسیب به ساختمانها و افراد در آن، پیاده سازی شده است.

جلوگیری از تخریب آپارتمان ها در زلزله با یک فناوری جالب

جلوگیری از تخریب آپارتمان ها در زلزله با یک فناوری جالب

در فناوری که در ویدئوی زیر مشاهده می کنید، پی ساختمان طوری شناژ بندی شده که مستقیماً با زمین در ارتباط نیست و لرزه گیرهایی که بر روی پی ساختمان نصب شده، مانع از لرزش های شدید ساختمان ها می شود.

حجم ویدیو: 2.45M | مدت زمان ویدیو: 00:00:18 | دانلود ویدیو
ارسال نظر