آشنایی با اولین سایبورگ ایرانی | محسن مینایی کیست؟

<p>محسن مینایی، اولین سایبورگ ایرانی است که هم‌اکنون در آمریکا زندگی می‌کند. او از روی کنجکاوی شخصی به دنبال سایبورگ‌شدن می‌رود و تراشه‌ای روی سینه خود کار می‌گذارد که توانایی جدیدی به او اضافه می‌کند. در ادامه مصاحبه ای کوتاه با محسن مینایی را می خوانید. لطفا خودتان را معرفی کنید! چه مدت است که از ایران خارج شده‌اید و اکنون ساکن کجا هستید؟ من محسن مینایی، اصالتا اهل اهواز هستم. حدود ده سال است که از ایران خارج شده‌ام و اکنون در ایالت کلرادوی آمریکا زندگی می‌کنم. در حال حاضر هم در صنعت نفت و گاز مشغول به کار هستم.</p> <p>آیا شما اولین ایرانی سایبورگ هستید؟ بله، با توجه به چیزهایی که تا به حال خوانده‌ام می‌توانم بگویم من اولین سایبورگ ایرانی‌ هستم.</p> <p>کمی درباره «انسان سایبورگ» توضیح دهید تا خوانندگان با آن آشنا شوند! کلمه سایبورگ معانی متفاوتی دارد. از نظر من سایبورگ به انسانی گفته می‌شود که به دلیل استفاده از تکنولوژی روی بدن یا درون بدن خود، به توانایی‌هایی فراتر از توانایی‌های یک انسان عادی‌ دست پیدا کرده است. برای مثال، به انسانی که بتواند با استفاده از تکنولوژیِ کار گذاشته‌شده در/بر بدنش به طور دائم نور ماوراءبنفش را ببیند، «سایبورگ» گفته می‌شود. نکته مهم در این باره، دائمی‌بودن این تکنولوژی است. برای همین، همراه‌داشتن گوشی تلفن نمی‌تواند باعث سایبورگ‌ شدن یک نفر شود.</p>

آشنایی با اولین سایبورگ ایرانی | محسن مینایی کیست؟


لطفا خودتان را معرفی کنید! چه مدت است که از ایران خارج شده‌اید و اکنون ساکن کجا هستید؟

من محسن مینایی، اصالتا اهل اهواز هستم. حدود ده سال است که از ایران خارج شده‌ام و اکنون در ایالت کلرادوی آمریکا زندگی می‌کنم. در حال حاضر هم در صنعت نفت و گاز مشغول به کار هستم.

آیا شما اولین ایرانی سایبورگ هستید؟
بله، با توجه به چیزهایی که تا به حال خوانده‌ام می‌توانم بگویم من اولین سایبورگ ایرانی‌ هستم.

کمی درباره «انسان سایبورگ» توضیح دهید تا خوانندگان با آن آشنا شوند!
کلمه سایبورگ معانی متفاوتی دارد. از نظر من سایبورگ به انسانی گفته می‌شود که به دلیل استفاده از تکنولوژی روی بدن یا درون بدن خود، به توانایی‌هایی فراتر از توانایی‌های یک انسان عادی‌ دست پیدا کرده است. برای مثال، به انسانی که بتواند با استفاده از تکنولوژیِ کار گذاشته‌شده در/بر بدنش به طور دائم نور ماوراءبنفش را ببیند، «سایبورگ» گفته می‌شود. نکته مهم در این باره، دائمی‌بودن این تکنولوژی است. برای همین، همراه‌داشتن گوشی تلفن نمی‌تواند باعث سایبورگ‌ شدن یک نفر شود.

ارسال نظر