هوش مصنوعی قادر به نوشتن پایان نامه شد

محقق سوئدی، «المیرا عثمانوویچ تونستروم» در مقاله‌ای در وب‌سایت Scientific American می‌گوید این پروژه ابتدا به عنوان یک آزمایش ساده آغاز شد تا مشخص شود که الگوریتم تولید متن OpenAI با چه کیفیتی می‌تواند درباره خودش بنویسد. اما حالا نتیجه کار در یک مجله علمی در دست داوری قرار دارد.

هوش مصنوعی قادر به نوشتن پایان نامه شد

‌هوش مصنوعی قادر به نوشتن پایان نامه شد

محقق سوئدی، «المیرا عثمانوویچ تونستروم» در مقاله‌ای در وب‌سایت Scientific American می‌گوید این پروژه ابتدا به عنوان یک آزمایش ساده آغاز شد تا مشخص شود که الگوریتم تولید متن OpenAI با چه کیفیتی می‌تواند درباره خودش بنویسد. اما حالا نتیجه کار در یک مجله علمی در دست داوری قرار دارد.

دستور اولیه‌ای که تونستروم به این الگوریتم داد بسیار ساده بود: «یک مقاله 500 کلمه‌ای درباره GPT-3 بنویس و ارجاعات و منابع علمی را به متن اضافه کن.» ولی وقتی الگوریتم واقعا شروع به نوشتن مقاله علمی کرد و می‌شد ارجاعات مربوطه را در متن دید، این محقق سوئدی شگفت‌زده شد.

ارسال نظر