نتایج عجیب و متفاوت در جستجوی عبارات خاص در گوگل و یاندکس

با رفع فیلتر موتور جستجوی روسی یاندکس، بسیاری از کاربران ایرانی به سراغ جستجوی مطالب از طریق این موتور جستجوی بزرگ رفته اند اما در کمال تعجب نتایجی که یاندکس به کاربران نشان می دهد، با نتایجی که گوگل به آنها نشان می دهد، تا حد زیادی متفاوت و البته بی ربط است.

نتایج عجیب و متفاوت در جستجوی عبارات خاص در گوگل و یاندکس

نتایج عجیب و متفاوت در جستجوی عبارات خاص در گوگل و یاندکس

با جستجوی عبارت عکس های ایران در دو موتور جستجوی گوگل و یاندکس موارد زیر در قسمت image هر دو سایت به نمایش در آمد که به نظر می رسد گوگل درک بهتری نسبت به عبارت مورد جستجوی کاربر نسبت به یاندکس دارد چرا که در نتایج یاندکس، عمدتاً شاهد نمایش عکس بازیگران ایرانی هستیم به جای نمایش جاذبه های گردشگری و اماکن ایرانی!

ارسال نظر