از قابلیت Scene exploration گوگل چه می دانید؟

<p>گوگل از قابلیتی جدیدی برای گوگل لنز رونمایی کرده که می تواند در دنیای واقعی برای کاربر جستجو انجام بدهد. ‌ این قابلیت Scene exploration نام دارد و برخلاف حال حاضر که گوگل لنز فقط می تواند یک شی خاص رو بررسی و تشخص دهد، با کمک این قابلیت جدید گوگل لنز میتونه به صورت در لحظه تمام اشیای موجود در کادر رو بررسی و تشخیص دهد. ‌ ‌ این قابلیت برای کاربردهایی مثل خرید فیزیکی کاربردی است و مثلا کاربر در هنگام خرید شکلات می تواند قفسه را در کادر قرار دهد و ویژگی های مورد نیازش را انتخاب کند تا گوگل لنز تنها شکلات هایی که آن ویژگی را دارند از طریق واقعیت افزوده (AR) به کاربر نشان دهد. به عنوان مثال تنها شکلات هایی را نشان دهد که شکلات تلخ هستند یا بادام زمینی ندارند. ‌ گوگل هنوز زمانی برای عرضه این قابلیت اعلام نکرده ولی می توان از این قابلیت به عنوان جایگزین خوبی برای عینک هوشمند گوگل یاد کرد.</p>

از قابلیت Scene exploration گوگل چه می دانید؟


این قابلیت Scene exploration نام دارد و برخلاف حال حاضر که گوگل لنز فقط می تواند یک شی خاص رو بررسی و تشخص دهد، با کمک این قابلیت جدید گوگل لنز میتونه به صورت در لحظه تمام اشیای موجود در کادر رو بررسی و تشخیص دهد. ‌

این قابلیت برای کاربردهایی مثل خرید فیزیکی کاربردی است و مثلا کاربر در هنگام خرید شکلات می تواند قفسه را در کادر قرار دهد و ویژگی های مورد نیازش را انتخاب کند تا گوگل لنز تنها شکلات هایی که آن ویژگی را دارند از طریق واقعیت افزوده (AR) به کاربر نشان دهد. به عنوان مثال تنها شکلات هایی را نشان دهد که شکلات تلخ هستند یا بادام زمینی ندارند.

گوگل هنوز زمانی برای عرضه این قابلیت اعلام نکرده ولی می توان از این قابلیت به عنوان جایگزین خوبی برای عینک هوشمند گوگل یاد کرد.

ارسال نظر