معرفی ساعت هوشمند گارمین Enduro 2

ساعت هوشمند گارمین Enduro 2 با پنل خورشیدی و عمرباتری 550 روز معرفی شد.

معرفی ساعت هوشمند گارمین Enduro 2

مشخصات ساعت هوشمند جدید گارمین

ارسال نظر