مریخ برای سکونت زمینی ها آماده می شود

اگر سفرهای آتی به مریخ تحقق یابد، مهاجرین برای سکونت در این سیاره نیاز به مکانی مناسب برای شهرک سازی دارند. یک تیم در نظر دارد مریخ را برای سکونت به زمین شبیه کند.

مریخ برای سکونت زمینی ها آماده می شود

به گزارش کلیک، یک تیم تحقیقاتی برنامه ای ساخته اند تا با کوبیدن یک سیارک به مریخ، بخشی از آن را بیشتر شبیه زمین کنند. این مفهوم ترافورم کردن مریخ (MATT) می‌تواند در سال ۲۰۳۶ یک دریاچه پایدار در سطح سیاره سرخ ایجاد کند، و اکتشاف مریخ، سکنی گزیدن و توسعه تجاری را سرعت بخشد.

تیم Lake Matthew می‌گوید: «ترافورم کردن نیاز به مهندسی کل سیاره ندارد. یک منطقه شهری برای ساکنین کافی است. MATT به این نقطه میزند.»

کلید این برنامه، ماهواره "شپرد" است که یک سیارک یا اجرام سماوی کوچک‌تر را به سیاره سرخ هدایت کند. این ضربه به بستر سنگی سیاره حرارت وارد کرده و سنگ‌ها را ذوب می‌کند تا بستر دریاچه برای هزاران سال دوام داشته باشد.

این تیم نوشت: «درحالی‌که طراحی های پیشین ساختارهای سکونتی محدود به هزاران متر معکب بود، طرح MATT می‌توان میلیون‌ها متر مکعب را سازماندهی کند. علاوه بر آن این کار جرم بار حمل شده از زمین، هزینه ها و ماموریت های سرنشین دار را کاهش می‌دهد.»

ارسال نظر