منابع انرژی مورد نیاز برای بقای ساکنین فعلی زمین چقدر است؟

هر کشور یک ظرفیت زیستی دارد، که در واقع همان ظرفیت کشور برای تجدید منابع مورد نیاز خود از اکوسیستمش است. از طرفی اندازه گیری میزان مصرف انسان از منابع، تاثیرات زیست محیطی نامیده می شود. هرچه تاثیرات زیست محیطی یک کشور کوچکتر و ظرفیت زیستی بزرگتر باشد بهتر است.

منابع انرژی مورد نیاز برای بقای ساکنین فعلی زمین چقدر است؟

به گزارش کلیک ، رئیس جمهور دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود قول داد که سیاست های زیست محیطی اوباما را تغییر دهد و بودجه ای را طرح کند که با آن بتواند سرمایه گذاری آژانس حفاظت زیست محیطی را کاهش دهد و مسئولیت فدرال را از آیین نامه زیست محیطی خارج کند.

اخیرا مقامات خانه سفید در حال مذاکره بر سر این موضوع هستند که آیا ایالات متحده باید توافق اقلیمی پاریس را رها کند یا نه.

ایالات متحده یکی از بزرگترین مصرف کنندگان جهان است، و سیاست های آن می تواند تاثیرات زیست محیطی جهانی داشته باشد.

در سال ۲۰۱۳ یک سازمان غیردولتی نیازهای انسان در اکوسیستم سیاره را طبق شبکه تاثیرات جهانی محاسبه کرد، نیازهای جمعیت جهان در این سال نیازمند ۱٫۷ برابر کره زمین بود تا بتواند نیازهای خود را برای منابع طبیعی انرژی های تجدیدپذیر تامین کند.

شبکه تاثیرات جهانی، اندازه گیری مصرف انسان نسبت به آنچه که سیاره می تواند دوباره تولید کند را تاثیرات زیست محیطی نامید.

تاثیرات زیست محیطی، محاسبه منابع بیولوژیکی مانند ماهیگیری و زمین های جنگل است که این منابع برای مصرف یک کشور و جذب ضایعات مورد نیازند. این مورد شامل واردات و حذف صادرات نیز می باشد. هرچه تاثیرات زیست محیطی یک کشور کوچکتر باشد بهتر است.

هر کشور یک ظرفیت زیستی دارد، که ظرفیت کشور برای تجدید منابع مورد نیاز خود از اکوسیستمش است.

به دلیل آنکه این اندازه گیری بر اساس تکنولوژی و مدیریت زمینی است، ظرفیت زیستی ممکن است از سالی به سال دیگر تغییر کند. هرچه ظرفیت زیستی کشوری بزرگتر باشد بهتر است.

بنابراین اگر تاثیرات زیست محیطی کشوری بزرگتر از ظرفیت زیستی آن باشد، کشور دارای نقص زیست محیطی است و برعکس آن زمانی است که ظرفیت زیستی بزرگتر است.

از میان کشورهایی که بزرگترین نقص زیست محیطی را دارند، ایالات متحده یکی از بزرگترین ظرفیت های زیستی را داراست، این بدان معناست که با وجود اینکه این کشور منابع زیادی دارد، مصرف آن هنوز به شدت ناپایدار است.

از سال ۲۰۰۵، گرچه ایالات متحده تاثیرات زیست محیطی خود را کاهش داده است، استفاده از سوخت فسیلی در این کشور بزرگترین بخش تاثیرات زیست محیطی این کشور بوده است.

در سال ۲۰۱۳ تاثیرات کربن کشور بر سرانه به کمترین میزان خود از سال ۱۹۸۰ به بعد رسید. این امر می تواند در نتیجه ی نقش کوچکتری باشد که زغال سنگ در اقتصاد ایالات متحده ایفا می کند.

در ایالات متحده ویرجینا بزرگترین تاثیرات زیست محیطی را بر سرانه داراست، و می توان گفت این میزان تقریبا دو برابر نیویورک است.

طبق گزارشی از شبکه تاثیرات جهانی میزان تاثیرات زیست محیطی در نیویورک تا حدی بالاست زیرا تراکم بیشتری در نیویورک وجود دارد و همین باعث می شود که استفاده کارآمدتری از زیرساخت هایی مانند حمل ونقل عمومی وجود داشته باشد. ویرجینا دارای مسکن سازی وسیع تر و تاثیر حمل ونقل شخصی بر سرانه است.

از میان کشورهایی با بزرگترین ذخایر زیست محیطی، اغلب ظرفیت های زیستی آن ها با نرخ سریعی در حال کاهش است. به بیان دیگر، اگر این روند ادامه یابد این کشورها ممکن است خیلی زود دچار نقص زیست محیطی شوند.

در برخی کشورها، این اتفاق می تواند به علت رشد جمعیت و در کنار آن قطع درختان جنگلی باشد.

چه کشورهایی در حال توسعه پایدار هستند؟

توسعه اقتصادی اغلب به معنای استفاده از منابع بیشتر و افزایش نشر کربن است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، اکثر کشورها به طور همزمان GDP و تاثیرات زیست محیطی خود را افزایش داده اند.

با این وجود ۴۸ کشور وجود دارند که توسعه پایدار را مدیریت می کنند: آن ها حین افزایش GDP تاثیرات زیست محیطی خود را کاهش می دهند، بنابراین اکثر این کشورها رشد اقتصادی کوچکی داشته اند.

در کشورهای در حال توسعه، افزایش در تاثیرات زیست محیطی ممکن است برای تقویت اقتصادشان مورد نیاز باشد. تاثیر بر سرانه در این کشورها ممکن است چندان بالا نباشد، بنابراین تغییرات کوچک می تواند سبب جهش نسبتا بزرگی شود.

تکنولوژی پایدار ممکن است در کشورهای درحال توسعه به طور وسیع دسترس پذیر نباشد.

برای کشورهای توسعه یافته خلاف آن ممکن است درست باشد: زیرا نرخ رشد آن ها کاهش می یابد و در حال حاضر اکثرشان تاثیرات بزرگی دارند و نوسان ها چندان مشخص نیست.

بنابراین راه حل های زیادی وجود دارد، طبق شبکه تاثیرات جهانی سریع ترین راه برای یک کشور برای کاهش تاثیرات زیست محیطی، تغییر دادن جریان به منابع انرژی سرسبزتر است.

گرچه ایالات متحده تاثیرات زیست محیطی خود را کاهش داده است، میزان مصرف هنوز از میزان کاملا پایدار دور است.

ارسال نظر