آیا راز ۴۰ ساله سیگنال Wow حل شده است؟

در سال ۱۹۷۷ انتقالی رادیویی از صورت فلکی قوس مشاهده شد که بسیار شدید بود و ستاره شناسان را متعجب ساخت، اکنون کشف شده که منبع این سیگنال، ستاره دنباله دار است.

آیا راز ۴۰ ساله سیگنال Wow حل شده است؟

به گزارش کلیک ، در آگوست سال ۱۹۷۷ یک انتقال رادیویی از صورت فلکی قوس از رصدخانه رادیویی دانشگاه ایالت اوهیو مشاهده شد که بسیار شدید بود و باعث شد ستاره شناسانی که آن را کشف کردند بسیار متعجب شوند و در حاشیه نسخه چاپی داده هایشان بنویسند: "Wow"! تقریبا ۴۰ سال بعد محققان از مرکز علوم سیاره ای سرانجام راز سرمنشا سیگنال های Wow را حل کردند، احتمالا این انتقال، یک ستاره دنباله دار بود.

زمانی که سیگنال دیده شد، رصدخانه Big Ear در ایالت اوهیو مشخصا در حال جستجوی انتقالاتی بود که می توانست دلیلی بر تمدن خارج از زمین باشد. براساس کار ستاره شناسان اخیر، گروه تحقیقاتی مشخص کرد که منشا این پیغام هوشمند احتمالا با فرکانس ۱۴۲۰ مگاهرتز (فرکانس الکترومغناطیسی هیدروژن) انتقال داده شده است و Big Ear می تواند آن را برای ۷۲ ثانیه بشنود، این زمان، مدت زمانی است که رصدخانه می تواند بر روی نقطه ای در فضا تمرکز کند.

این اولین بارو تنها باری بود که سیگنال Wow دیده می شد. دانشمندان هیجان زده دوباره تمرکز خود را بر روی آن منطقه از فضا قرار دادند اما چنین سیگنالی دیگر هیچوقت ثبت نشد. در طول سال ها به دلیل وجود اجرام درخشان مانند سیاره ها، ستاره ها و سیارک ها، از مداخله از سمت زمین جلوگیری شد.

سال گذشته گروهی از محققان در مرکز علوم سیاره ای فرضیه جدیدی طراحی کردند آن هم اینکه ستاره دنباله دار ممکن است خطا باشد. فرکانس می تواند توسط ابر هیدروژنی که آن ها حمل می کنند ایجاد شود و این حقیقت که ابرها حرکت می کنند سبب ناپدید شدن آن ها شده است. زمانی که سیگنال Wow کشف شد دو ستاره دنباله دار به نام های ۲۶۶/p کریستسنسن و p/2008 Y2 (گیبس) در همان ناحیه از فضا مخابره شدند، اما آن ها تا سال ۲۰۰۶ کشف نشده بودند.

برای آزمودن فرضیه، گروه محققان ۲۰۰ طیف رادیویی را بین نوامبر ۲۰۱۶ تا فوریه ۲۰۱۷ ایجاد کردند. با اطمینان کافی می توان گفت ۲۶۶/P کریستسنسن امواج رادیویی با فرکانس ۱۴۲۰ مگاهرتز را ساطع می کرد و برای بررسی دوباره محققان تلسکوپ رادیویی را یک درجه جابجا کردند. همانطور که انتظار می رفت سیگنال ناپدید شد و تنها زمانی سیگنال برمی گشت که تلسکوپ ستاره دنباله دار را نشانه گرفت.

پس کریستینسن ۲۶۶/P خلاف قاعده نبود: محققان سه ستاره دنباله دار دیگر با نام های P/2013 EW90 Tenagra و P/2016 J1-A PANSTARRS و ۲۳۷P/LINER را بررسی کردند، و مشاهده کردند که همه آن ها سیگنال هایی با فرکانس مشابه ساطع می کردند.

اگرچه سیگنال Wow توسط کریستینسن ۲۶۶/P یا ستاره دنباله دار دیگر ایجاد شد، به نظر می رسد که یکی از رازهای محتمل نجومی حل شده است.

ارسال نظر