پارچه ای با ویژگی خنثی سازی اثر تسلیحات شیمیایی

محققان پارچه ای را ساخته اند که می تواند اثر تسلیحات شیمیایی را خنثی کرده و از این راه جان کسانی که ممکن است به این خاطر کشته شوند را نجات دهد.

پارچه ای با ویژگی خنثی سازی اثر تسلیحات شیمیایی

به گزارش کلیک، نخست این پارچه از طریق نشریه «شیمی مواد» که توسط جامعه شیمی آمریکا منتشر می شود معرفی گردید و کار خود را برای حفاظت از افراد، در برابر خطرات مواد شیمیایی که به پوست انسان نفوذ می کنند انجام می دهد.
اختراع جدید دانشمندان از نوعی چهارچوب فلزی اورگانیک برای تولید ویژگی های جادویی خود بهره می گیرد.
اما در مورد ویژگی های تسلیحات شیمیایی باید توضیح دهیم سلاح هایی هستند که از خود مواد شیمیایی خطرناک متساعد می شوند و قادر هستند به کشته شدن صدها یا شاید هزاران نفر در یک بازه زمانی کوتاه منجر شوند.
نکته مهم این است که، حفاظت از این تسلیحات بسیار سخت و خطرناک است چراکه تاثیر مواد شیمیایی به کار برده شده در کمترین بازه زمانی روی پوست فرد بروز می کند و در کسری از ثانیه جذب آن می شود.


گفتنی است پژوهشگران مدت زیادی است روی راهکارهای احتمالی برای روبرو شدن با این تسلیحات کار کرده اند.
یکی از تازه ترین دستاوردها در این زمینه هم، چهارچوب های فلزی اورگانیک (یا MOFها) هستند که برپایه زیرکونیوم تولید می شوند. پودرهای ساخته شده بر اساس این تکنیک قادرند که در نهایت اثر تسلیحات شیمیایی را کم کرده یا آنها را به طور کامل از بین ببرند. اما این مواد ایرادات ویژه به خود را هم دارند که یکی از آنها ناپایداری شان است.
بنابراین دانشمندان به جای آنکه کوشش کنند این پودرهای ناپایدار را روی پارچه به کار بگیرند تصمیم گرفتند چهارچوب های ذکر شده در بالا را مستقیما روی بافت خود پارچه تشکیل دهند.
در ادامه دانشمندان حاصل کار را با ماده ای که شباهت بسیاری به عوامل عصبی مورد استفاده در تسلیحات شیمیایی داشت مورد ازمایش قرار دادند و دریافتند که پارچه قادر است ترکیبات مذکور را در کمتر از ۵ دقیقه خنثی کند.
این پارچه افزون بر حملات شیمیایی، در تاسیساتی هم کاربرد دارد که در آنها افراد به صورت مستمر در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار دارند و از آن جمله می توان به کارکنان اورژانس اشاره نمود.

ارسال نظر