عبور شهاب سنگ غول پیکر از کنار زمین

روز شنبه ۳ تیر ماه ۹۶، شهاب سنگی به قطر ۲۳۰ متر از کنار زمین می گذرد که در صورت برخورد با سیاره خاکی، حیات زمین را با مشکل مواجه می کند. البته ناسا اعلام کرده شهاب سنگ مذکور خطری برای زمین نیست.

عبور شهاب سنگ غول پیکر از کنار زمین

به گزارش کلیک، امروز(۳ تیر ۹۶) شهاب سنگی از کنار زمین می گذرد که در صورت برخورد با سیاره خاکی حیات را از آن محو می کند. البته ناسا مشغول بررسی و رصد این شی آسمانی است. این سازمان فضایی اعلام کرده شهاب سنگ مذکور با ۲۳۰ متر قطر تهدیدی برای زمین به حساب نمی آید زیرا فاصله آن با زمین کاهش نخواهد یافت.

دانشمندان ناسا این شهاب سنگ را ۴۴۱۹۸۷ نامیده اند. این شی آسمانی با زمین ۳ میلیون کیلومتر فاصله دارد. ۴۴۱۸۹۷ در جولای ۲۰۱۰ رصد شد. دانشمندان پیش بینی می کردند فاصله آن تا ۲۰۲۲ میلادی به زمین کاهش می یابد.

اما هفته گذشته یکی از فیزیکدانان هشدار داد با وجود هزاران شهاب سنگ اطراف زمین، نمی توان خطر برخورد یکی از آنها با سیاره را نادیده گرفت.

ارسال نظر