تغییر ژنتیکی گاوها برای مقاومت در برابر گرمای زمین

کلیک - محققان در حال بررسی پروژه تغییر ژنتیکی در گاو ها هستند تا آن ها را برای مقاومت در زمین گرم تر آماده کنند.

تغییر ژنتیکی گاوها برای مقاومت در برابر گرمای زمین

دانشمندان دانشگاه فلوریدا از بخش غذا و کشاورزی، در حال بررسی پروژه تحقیقاتی تغییر ژنتیک در گاو ها هستند تا این موجودات را برای مقابله با گرمای بیشتر زمین، از نظر ژنتیکی آماده کنند. این گروه تحقیقاتی تاکنون ۷۳۳۰۰۰ دلار کمک هزینه دریافت کرده اند.

هدف اصلی پروژه ایجاد تغییرات در زمینه ژنتیک گاو ها است تا بدن موجودات برای زندگی در هوای گرم تر آماده شود، البته کیفیت گوشتی که از گاو ها در این دما به دست می آید نیز بررسی می شود.

دکتر رالوکا متسکو، در رابطه گرما و تأثیر گرما در ایجاد پروتئین های حیوانی صحبت کرده است، گرما تاثیر مستقیمی بر پروتئین های حیوانی می گذارد، همان طور که در حال حاضر در مناطق گرمسیری نسل گاو ها در خطر است. باید به فکر بالا بردن کیفیت زندگی دام بود تا در آینده دام ها برای ما انسان ها مفید باشند.

ژن مناسب برای زندگی در گرما، از گاو برنگوس، گرفته می شود، گاو برنگوس دارای نژادی ترکیبی از آنگوس و برهمن است که به در اقلیم گرمسیری زندگی کرده و توانایی مقابله با گرمای طاقت‌فرسا را دارد. البته برخی ویرایش های ژنتیکی نیز بر روی ژن های موجود صورت می پذیرد.

امید است در این پروژه ژن های متفاوتی برای مقاوم کردن بدن گاو ها در برابر گرما به دست بیاید، در واقع پروژه های این چنینی ریسک از دست دادن منابع در آینده را کاهش می دهند.

ارسال نظر