آیا زندگی جاودانه امکان پذیر است؟

کلیک - زندگی جاودانه یکی از آرزوهای بشر از قدیم الایام بوده است. برای رسیدن به این آرزو نیز بشر روش های زیادی را امتحان کرده است. اما در حالی که برای عده ای زندگی جاودانه رویایی بیش نیست، محققان به نتایج جالبی در این زمینه رسیده اند.

آیا زندگی جاودانه امکان پذیر است؟

اکتبر سال گذشته میلادی مصادف با مهر ماه سال گذشته شمسی، مطالعه ای در نشریه نیچر منتشر شد که بر اساس نتایج آن، سقف متوسط عمر انسان ۱۱۵ سال محاسبه شده بود. اما اخیراً گروه جدید از محققان بر اساس تحقیقات خود مدارکی متناقض با نتایج چاپ شده از مطالعه ذکر شده، ارائه کرده اند و بر اساس این مدارک هیچ محدودیتی برای طول عمر زندگی انسان وجود ندارد و انسان می تواند زندگی جاودانه داشته باشد.

در واقع نحوه زندگی و متوسط طول عمر نسل قدیم بشر به گونه ای الهام بخش دانشمندان و مطالعات آن ها در زمینه احتمال وجود زندگی جاودانه شده بود. اما آنچه که در حال حاضر در اختیار دانشمندان قرار دارد، مدارک و اسنادی است که تنها مربوط به ده ها سال قبل می شود. در واقع اسناد و مدارکی از طول عمر نسل بشر که هزاران سال بر روی کره خاکی می زیسته است، وجود ندارد. از طرفی انسان ها تنها برای چند دهه است که موفق به انجام آزمایشات ژنتیک و تحلیل و بررسی ژنتیکی بر روی موجودات زنده از جمه انسان ها شده اند.

در حال حاضر تیم تحقیقاتی بیولوژی از دانشگاه مک گیل به سرپرستی برایان جی هاوگس و زیفرید حکیمی مطالعات و تحلیل های خود را بر روی چرخه و طول زندگی بشر بر روی انسان هایی که طولانی ترین طول عمر را در ۴ کشور مختلف جهان از جمله آمریکا، انگلستان، فرانسه و ژاپن آغاز کرده اند تا بتوانند احتمال وجود زندگی جاودانه را بررسی نمایند.

نتایج بررسی های این گروه تحقیقاتی نشان داده است که هیچ محدودیتی برای طول عمر بشر وجود ندارد. بر اساس گفته های حکیمی، اگر محدودیتی هم وجود داشته باشد هنوز برای این گروه تحقیقاتی مشخص نشده است. در واقع نتایج به دست آمده از این بررسی ها نشان دهنده این واقعیت است که نمی توان محدودیت مشخصی را برای طول عمر بشر تخمین زد و این موضوع یعنی زندگی جاودانه امکان پذیر است.

بررسی های صورت گرفته و همچنین آمار ها نشان دهنده این واقعیت هستند که طول عمر انسان با افزایش در آمد سرانه فرد رابطه مستقیمی دارد. بر اساس گفته های حکیمی عواملی چون استفاده از تکنولوژی، شرایط اجتماعی فرد، شرایط زندگی و همچنین توسعه پزشکی در کشوری یا شهری که فرد سکونت دارد بر روی طول عمر وی بسیار تأثیر گذار است. هر چه این شرایط بهتر باشد، طول عمر فرد نیز بیشتر خواهد بود. حکیمی همچنین اضافه کرده است که در حدود ۳۰۰ سال پیش بسیاری از افراد تنها زمان بسیار کوتاهی را زندگی می کرده اند و طول عمر آن ها بسیار محدود بوده است. شاید در آن زمان اگر گفته می شد اکثر افراد طول عمری بالاتر از ۱۰۰ سال خواهند داشت، مضحک و بی معنی بود. اما اکنون با استفاده از تحقیقات انجام شده می توان به این نکته اشاره کرد که امکان زندگی جاودانه برای بشر همواره وجود دارد.

ارسال نظر