سامانه رای گیری الکترونیکی و آنلاین انار

رسانه کلیک - سامانه رأی‌گیری الکترونیکی انار، از طریق وب سایت خود و دستگاه‌هایی که این شرکت تعریف کرده رأی‌گیری را به صورت آنلاین انجام می‌دهد.

سامانه رای گیری الکترونیکی و آنلاین انار

روند رأی‌گیری بسیار محرمانه بوده و سیستم انار به گونه‌ای است امکان تغییر و یا تقلب در روند رأی‌گیری و یا فروش رأی نیست. اخذ رأی‌ برای رأی‌دهنده و برگزارکننده رأی کاملاً شفاف است و هر کسی که رأی داده می تواند روند رأی‌گیری و رأی خود را اعتبارسنجی و صحت سنجی کند. برگزاری رأی به این شکل است که برگزارکننده یک تاریخی را مشخص می‌کند و از طریق این سامانه به رأی‌دهندگان اسم کاربری و رمز ورود داده می‌شود آن‌ها هم می‌توانند از این طریق رأی دهند.

ارسال نظر